ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตามรอยตำนาน"พระนางจามเทวี"ผ่านพัฒนาการสื่อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปาจรีย์ อ่อนสอาด
คำสำคัญ ตามรอยตำนานพระนางจามเทวี;พัฒนาการสื่อ;Tracing the Legend of “Queen Jamadevi”;Media Development
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย อิทธิพลของสื่อทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ก่อกระแสเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีทั้งเรื่องจริง และเรื่องเท็จ ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง (platform) จนเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างผู้ศรัทธาต่อพระนาง และผู้คิดเห็นต่าง พระนางจามเทวีเป็น ใคร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมยังคงอยู่ในกระแส เรื่องราวของพระนาง ได้รับการเล่าขานและบันทึกมายาวนานร่วม 1,400 ปี จนกลายเป็น “ตำนาน” การตามรอยตำนาน“พระนางจามเทวี”ผ่านสื่อแต่ละยุค เป็นการฉายภาพ ว่าพระนางจามเทวีมีตัวตนจริงโดยอ้างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดี การบันทึกผ่านสื่อมวลชนแต่ละแขนงในรูปสารคดีและบันเทิงคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพในแง่ความรวดเร็ว และครอบคลุมกว้างไกล ตรงกันข้าม สื่อดังกล่าวอาจเป็นเครื่องมือในการทำลายผู้อื่น หากผู้ใช้สื่อขาดจริยธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurdi/upload/public/7j8fclgqhw084c88c0.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ตามรอยตำนาน"พระนางจามเทวี"ผ่านพัฒนาการสื่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง