ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสูตรน้ำปรุงรสผัดพริกสำหรับหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูป
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิภาดา มุนินทร์นพมาศ
เจ้าของผลงานร่วม กมลทิพย์ กรรไพเราะ , สุธีรา ศรีสุข , จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ , อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
คำสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์;หมี่เบตง;น้ำปรุงรสผัดพริก
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาน้ำปรุงรสผัดพริกของหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้ความสะดวกในการปรุงอาหารของผู้บริโภค และสามารถพกพาในระหว่างการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้ง่าย พบว่า น้ำปรุงรสผัดพริกสูตรพัฒนาประกอบด้วย น้ำตาล ซีอิ๊วดำ ซีอิ๊วขาว น้ำมันพืช กระเทียม ซอสหอยนางรม หอมหัวใหญ่และพริกหยวกร้อยละ 12 1.5 20 36 4 6 10.25 และ 10.25 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ น้ำปรุงรสผัดพริกปริมาณ 50 กรัม ต่อเส้นหมี่เบตงคืนรูปปริมาณ 117 กรัม เมื่อนำน้ำปรุงรสผัดพริกไปผัดกับหมี่เบตงจนเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคและนำไปทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ31.8 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ในระดับชอบมากและมีคะแนนความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.30±1.49
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/view/151731/110917
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสูตรน้ำปรุงรสผัดพริกสำหรับหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูป is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง