ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสวาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรินทร์ ตรีอินทอง
เจ้าของผลงานร่วม ฤทธิ์ชัย คำโฮง , วนัฐวิน ภูขมร
คำสำคัญ ปลาสวาย;ลูกชิ้นปลา;การพัฒนาผลิตภัณฑ์;สมบัติด้านเนื้อสัมผัส
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสวายเพื่อการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับปลาสวายมากขึ้น ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นปลาและการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า สูตรที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นปลาสวายที่พัฒนาได้ประกอบด้วย เนื้อปลาสวายบด 100 กรัม แป้งมันสำปะหลัง 10 กรัม น้ำตาลทราย 3.5 กรัม เกลือป่น 3 กรัม พริกไทยป่น 1 กรัม และน้ำแข็งบด 40 กรัม โดยลูกชิ้นปลาสวายที่พัฒนาได้มี ค่า breaking force, breaking distance, gel strength และความขาวเท่ากับ 260.54 g, 10.08 mm, 263.42 g.cm และ 45.56 ตามลำดับ ได้คะแนนความชอบรวมในระดับชอบปานกลาง และมีการยอมรับจากผู้บริโภค 92.68% ดังนั้นปลาสวายมีศักยภาพความเป็นไปได้ที่จะสามารถใช้ในการผลิตเป็นลูกชิ้นปลาซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการต่อยอดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=742.pdf&id=3797&keeptrack=5
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสวาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง