ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะขามเสริมปลาดุกร้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปารมี ชุมศรี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ น้ำพริกมะขามเสริมปลาดุกร้า
หน่วยงาน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย น้ำพริกมะขามสูตรพื้นฐานที่ได้รับการคัดเลือก คือ สูตรอัตราส่วนของมะขามสดต่อเนื้อหมูบด เท่ากับ 1:1 รสชาติกลมกล่อมและความเผ็ดอยู่ในระดับปานกลาง หลังจากนั้นนำน้ำพริกมะขามสูตรไปเติมปลาดุกร้าที่ปริมาณแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อย ละ 5 10 และ 15 โดยน้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมด (น้ำหนักเปียก) สูตรน้ำพริกมะขามที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ น้ำพริกมะขามเสริมปลาดุกร้าที่ระดับ ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมด (น้ำหนักเปียก) ตรวจไม่พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์และรา และไม่พบเชื้อ Escherichia coli ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2547 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ฉบับที่ 321) เรื่องน้ำพริกผัด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://apheit.bu.ac.th/jounal/science-vol5-2/5_05_formatted%20V5-2.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะขามเสริมปลาดุกร้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง