ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สิทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรน้ำ " น้ำชี " ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจ้าของผลงานร่วม ประชาชนตำบลท่าขอนยาง ตำบลขามเรียง
คำสำคัญ การจัดการทรัพยากรน้ำ;สิทธิและหน้าที่;ปัญหา;การอนุรักษ์;แม่น้ำชี;จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ในปัจจุบันทรัพยากรน้ำได้เสื่อมโทรมลงในหลายพื้นที่ ในกรณีนี้จะศึกษาพื้นที่แม่น้ำชีในจังหวัดมหาสารคาม ว่าคนในพื้นที่ประสบกับปัญหาและมีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแม่น้ำชีเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาที่สำคัญที่สุดของจังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=I4S1gyOEx6g
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สิทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรน้ำ " น้ำชี " ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง