ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจเพื่อพัฒนาแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์
คำสำคัญ แบบเรียนภาษาญี่ปุน;พฤติกรรมการเรียนรู้;สื่อออนไลน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้กลายมาเป็นหนึ่งในวิชาภาษาต่างประเทศที่สถาบันการศึกษาทั่วไปให้ความสำคัญรองลงมาจากภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมของคนในวัยเรียนได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยค้นหาความรู้จากหนังสือเรียนไปเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีขอบเขตของเนื้อหาในการเรียนอย่างไร้ขีดจำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurdi/upload/public/km6e66ow4e844kk4o0.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การสำรวจเพื่อพัฒนาแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง