ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พริกหวานที่ผ่านการกระตุ้นการงอก โดยวิธีการเร่งอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญมี ศิริ
เจ้าของผลงานร่วม อรนุช เดียมขุนทด , พจนา สีขาว
คำสำคัญ การเตรียมการงอก;คุณภาพของเมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน หลังจากการกระตุ้นการงอกด้วยสารละลาย 2 ชนิด โดยนำเมล็ดพันธุ์พริกหวานมากระตุ้นการงอกโดยการแช่เมล็ดด้วยสารละลาย 2 ชนิด คือ 1) chitosan ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ 2) KNO3 ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ โดยการแช่สารละลายแต่ละชนิดใช้อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง หลังกระตุ้นการงอกด้วยวิธีการต่าง ๆ นำเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบความแข็งแรงด้วยการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 วัน โดยสุ่มตัวอย่างนำเมล็ดออกจาก ตู้เร่งอายุทุกวัน พบว่า การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์พริกหวานด้วย chitosan และ KNO3 ทำให้เมล็ดพันธุ์มี ความงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดเพิ่มมากขึ้น และมีความแข็งแรงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้น การงอก หลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 10 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=42O-AGRO-030.pdf&id=871&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พริกหวานที่ผ่านการกระตุ้นการงอก โดยวิธีการเร่งอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง