ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการทำ osmopriming ด้วยสารเคมีต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญมี ศิริ
คำสำคัญ การเตรียมงอก;การยกระดับคุณภาพเมล็ด;มะเขือเทศลูกผสม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม โดยการทำ osmopriming ด้วย PEG 6000 (-1.5 MPa) ร่วมกับ KNO3 (1% และ 2%), KH2 PO4 (1% และ 2%) และ vitamin C (1% และ 2%) ควบคุมอุณหภูมิที่ 15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นนำเมล็ดมาลดความชื้นให้ใกล้เคียงกับความชื้นตั้งต้น ด้วยเครื่องลดความชื้นแบบลมแห้ง และการหมุนเหวี่ยง รุ่น KKU 40-2 แล้วนำเมล็ดมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในลักษณะต่าง ๆ คือ ความงอก และความเร็วในการงอก ผลการทดลองพบว่า การทำ osmopriming ร่วมกับวิตามินซี 2% ทำให้ความงอก และความเร็วในการงอกของมะเขือเทศสูงที่สุด เมื่อเพาะเมล็ดในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=41O-AGRO-029.pdf&id=870&keeptrack=4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการทำ osmopriming ด้วยสารเคมีต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง