ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุทธภูมิ นามวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , กรมชลประทาน , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฃ
คำสำคัญ การจัดการทรัพยากรน้ำ;ชุมชน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอ่างห้วยตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ครั้งนี้ เป็นการประกวดระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อสานต่อโครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการขยายผลสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนให้เพิ่มขึ้นต่อไป ถือเป็นการจัดรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญของแต่ละชุมชนมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xoRcvnTEwkk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง