ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผกาวดี ภู่จันทร์
เจ้าของผลงานร่วม โสรัจวรชุม อินเกต
คำสำคัญ สำรับ;อาหารพื้นถิ่น;พิษณุโลก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การรวบรวมข้อมูลรายการอาหารพื้นถิ่นที่คนในชุมชนนิยมรับประทาน จากการตอบแบบสอบถามของผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนนานมากกว่า 20 ปี มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป พบว่า อาหารพื้นถิ่นที่เป็นที่นิยมและต้องการให้มีการสืบทอดต่อไป มีทั้งหมด 148 รายการ อาหารคาว 126 รายการ และอาหารหวาน 22 รายการ อาหารส่วนใหญ่ได้จากการนำวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นมาปรุง ทำการคัดเลือกและจัดสำรับอาหารพื้นถิ่น จากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารด้านอาหาร ได้สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลกทั้งหมด 10 สำรับ แต่ละสำรับประกอบด้วยอาหารคาว 4 รายการ และอาหารหวาน 1 รายการ จากนั้นคัดเลือกสำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก 5 สำรับ ได้แก่ ชุดที่ 1 ได้แก่ แกงหยวกกล้วย แกงเลียงผักรวม ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม น้ำพริกปลาย่าง ขนมสอดไส้ และน้ำตาลสด ชุดที่ 2 ได้แก่ แกงขี้เหล็ก แกงส้มไหลบัว ปลาตะเพียนต้มเค็ม แจ่วปลา ขนมกล้วย และ น้ำมะตูม ชุดที่ 3 ได้แก่ แกงบอน ต้มตำหัวปลีปลาย่าง ปลาเห็ด น้ำพริกปลาร้า กล้วยตาก และน้ำตะไคร้ ชุดที่ 4 ห่อหมกปลาช่อนใบยอ แกงแคปลาย่าง ยำหัวปลี แจ่วปลา เมี่ยงคำ และน้ำอัญชัน ชุดที่ 5 ได้แก่ แกงคั่วขนุน แกงหมูเทโพ แกงเลียง ผักรวม น้ำพริกปลาย่าง ขนมเปียกปูน และน้ำใบบัวบก เพื่อการฟื้นฟูและสืบทอดวิธีการบริโภคอาหารแบบสำรับให้คงอยู่ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://e-library.siam.edu/e-journal/wp-content/uploads/2018/11/Journal-of-Cultural-Approach-2016-vol17-no32-jul-dec-1.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง