ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีการใช้ Streptomyces-PR87 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัศศิริ กลางสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม เพชรรัตน์ ธรรมเบญพล
คำสำคัญ แอคติโนมัยซีส;ปุ๋ยชีวภาพ;มะเขือเทศอินทรีย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาหาวิธีการใช้เชื้อปฏิปักษ์ Streptomyces-PR87 ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศทั้งในระยะต้นกล้าและหลังย้ายปลูกในแปลง ทำการทดลองในมะเขือเทศ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สีดา และ Tomato 32 ในระยะต้นกล้า โดยเปรียบเทียบความเข้มข้นของเชื้อ Streptomyces-PR87 ที่ระดับ OD600=0.2, 1 และ 5 และความถี่ในการใช้หยอดต้นกล้าทุก 3, 5 หรือ 7 วัน และการใช้วิธีแช่เมล็ดในสารแขวนลอยเชื้อ Streptomyces-PR87 นาน 24 ชั่วโมง ก่อนเพาะหรือการหยอดเชื้อทันทีภายหลังการเพาะเมล็ด พบว่า วิธีการใช้เชื้อ Streptomyces-PR87 ที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของมะเขือเทศ คือการเติมสารแขวนลอยเชื้อ Streptomyces-PR87 ความเข้มข้น OD600 =1ปริมาตร 2 มล./ต้น ทุก 7 วัน เริ่มจากหยอดเมล็ดโดยไม่ต้องแช่เมล็ดกับเชื้อก่อนเพาะ ต้นกล้ามะเขือเทศทั้งสองสายพันธุ์ที่ได้รับเชื้อในความเข้มข้นที่เหมาะสม มีการพัฒนาของส่วน ลำต้นและระบบรากได้ดีกว่าที่ไม่ได้ใช้ ส่วนแนวทางเบื้องต้นที่เหมาะสมสำหรับการใช้ Streptomyces-PR87 ในระยะหลังย้ายปลูกของมะเขือเทศ คือ การพ่นสารแขวนลอยเชื้อ Streptomyces-PR87 ระดับ OD600 =1ที่ส่วนใบและรอบโคนต้นอย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน จำนวน 7 ครั้ง ทำให้ความสูงของต้นและจำนวนใบจริงที่ 21 วันหลังย้ายปลูก จำนวนผลที่ติดในแต่ละต้นที่อายุ 55 วัน ในแถวที่มีการใช้เชื้อ Streptomyces-PR87 มีค่าสูงกว่าแถวที่ไม่มีการใช้เชื้อ Streptomyces-PR87
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=35O-PHATO-071.pdf&id=864&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิธีการใช้ Streptomyces-PR87 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง