ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความคงตัวของความต้านทานต่อไวรัสใบด่างเขียว ในแตงกวาจากสายพันธุ์การค้ารุ่น S2 และ S3 และกลุ่มที่เข้าสู่ inbred lines ที่ต้านทานต่อเชื้อ CGMMV
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เปรมฤทัย อุ่นเรือน
เจ้าของผลงานร่วม กมล เลิศรัตน์ , เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
คำสำคัญ แตงกวาต้านทานโรค;ไวรัสแตง;การปรับปรุงพันธุ์พืช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประเมินความต้านทานตามวิธีมาตรฐานในการคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาต้านทานต่อเชื้อ CGMMV ในแตงกวาที่คัดเลือกจากแหล่งพันธุกรรมทางการค้าแหล่งใหม่รุ่น S2 และรุ่น S3 จำนวน 10 lines และประเมินความคงตัวของความต้านทานในแตงกวากลุ่มที่พัฒนาเข้าสู่สายพันธุ์แท้ 11 สายพันธุ์ ที่ได้คัดเลือกไว้ตามโปรแกรมก่อนหน้านี้ ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มแตงกวาสายพันธุ์การค้าได้พบสายพันธุ์ที่มีลักษณะคงตัวในลักษณะต้านทาน และต้านทานปานกลาง No.P10 line 6-1, No.P19 line 2-1 และ No.P19 line 5-1 ส่วนลูกผสมใหม่ No.P3 x P4 ทั้งสอง lines ยังคงรักษาระดับ ความต้านทานอยู่ในกลุ่ม R-MR ส่วนในกลุ่มสายพันธุ์แตงกวาที่เข้าสู่สายพันธุ์แท้ พบว่า สายพันธุ์จาก No.P501 Line 1-1, No.P501 Line 3-1, No.P501 line 4-1, No.P502 line 3-1, No.P506 line 1-1, และ No.P522 line 2-1 มีความคงตัวของความต้านทานต่อเขิ้อ CGMMV ในระดับ R และ MR
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=34O-PHATO-070.pdf&id=863&keeptrack=18
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินความคงตัวของความต้านทานต่อไวรัสใบด่างเขียว ในแตงกวาจากสายพันธุ์การค้ารุ่น S2 และ S3 และกลุ่มที่เข้าสู่ inbred lines ที่ต้านทานต่อเชื้อ CGMMV is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง