ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของวิธีการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วินิภา ชาลีคาร
เจ้าของผลงานร่วม นุขรีย์ ศิริ
คำสำคัญ ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton);แตนเบียนไข่ Trichogramma spp.;การเก็บรักษา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาวิธีการเก็บรักษาเพื่อนำไปใช้ในช่วงมีการระบาดของศัตรูพืช โดยพบว่าวิธีการเก็บรักษาไข่ผีเสื้อข้าวสารด้วยการห่อไข่ด้วยกระดาษทิชชู ผ้าขาวบาง และไม่ห่อ ที่อุณหภูมิ 5±2°C และ7±2°C นาน 1-4 สัปดาห์ อุณหภูมิกับวิธีการเก็บรักษามีอิทธิพลร่วมกันทำให้น้ำหนักไข่ลดลง ที่อุณหภูมิ 5±2°C น้ำหนักไข่ลดลงน้อยกว่าและไข่มีการฟักมากกว่าที่อุณหภูมิ 7±2°C โดยการห่อไข่ด้วยกระดาษทิชชูฟักมากกว่าห่อด้วยผ้าขาวบางและไม่ห่อ และแตนเบียนไข่เบียนไข่ผีเสื้อข้าวสารที่เก็บรักษานาน 1 สัปดาห์ ในทั้ง 2 อุณหภูมิได้มากกว่า 80% และเมื่อเก็บนาน 3 สัปดาห์ พบการเบียนที่อุณหภูมิ 5±2°C เป็น 65.5-70.9% และที่อุณหภูมิ 7±2°C เป็น 10.5-18.4% และที่ 4 สัปดาห์ พบการเบียนน้อยกว่า 20% ส่วนการฟักของแตนเบียนมากกว่า 80% ในทุกกรรมวิธีและทุกอุณหภูมิ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=27O-ENTO-033.pdf&id=856&keeptrack=12
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของวิธีการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง