ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของ 17 β-estradiol ต่อการเปลี่ยนเพศปลาหมอไทยระยะไข่ โดยวิธีการแช่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรศักดิ์ มัทวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ , บัณฑิต ยวงสร้อย , สุธี วงศ์มณีประทีป
คำสำคัญ 17 เบต้า-เอสตาไดออล;การเปลี่ยนเพศ;ปลาหมอไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการเปลี่ยนเพศปลาหมอไทยให้เป็นเพศเมีย โดยวิธีการแช่ไข่ปลาหมอไทยในฮอร์โมน 17 β-estradiol ที่ระดับความเข้มข้นต่างกันคือ 0 (กลุ่มควบคุม), 50, 100, 150 และ 200 ไมโครกรัมต่อลิตร ในถังทดลองความจุ 5 ลิตร ที่อัตราความหนาแน่น 500 ฟอง/ถัง แช่เป็นระยะเวลา 4 วัน จนกระทั่งไข่ฟักออกมาเป็นตัว พบว่า อัตราการฟักของปลาหมอไทยในทุกกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่าง หลังจากนั้นวัดความยาว และน้ำหนักเริ่มต้นของปลาหมอไทยก่อนนำไปอนุบาลในบ่อซีเมนต์ที่ความจุน้ำ 100 ลิตร เป็นระยะเวลา 56 วัน พบว่า ปลาหมอไทยที่แช่ในฮอร์โมน 17 β-estradiol ที่มีความเข้มข้น 150 และ 200 ไมโครกรัมต่อลิตร มีอัตราการเปลี่ยนเพศให้เป็นเพศเมีย ความยาวที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงกว่าปลาหมอไทยในกลุ่มอื่น โดยที่อัตราการรอดตายของปลาหมอไทยของทุกกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=20O-FISH-015.pdf&id=849&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของ 17 β-estradiol ต่อการเปลี่ยนเพศปลาหมอไทยระยะไข่ โดยวิธีการแช่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง