ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบกัดวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมีแบบ 3 แกน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อมรเทพ จงปลื้มปิติ
เจ้าของผลงานร่วม สุเมธ เหมะวัฒนะชัย
คำสำคัญ การเจาะวัสดุด้วยไฟฟ้าเคมี;การกัดวัสดุด้วยไฟฟ้าเคมี;เครื่องกัดวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมี
หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กระบวนการกัดวัสดุด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีเป็นนวัตกรรมของเครื่องจักรสมัยใหม่ ที่ใช้กระบวนการกัดวัสดุในอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นงานขนาดเล็ก เครื่องกัดวัสดุด้วยไฟฟ้าเคมีแบบ 3 แกน ที่พัฒนาในงานวิจัยนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยมีระบบควบคุมสั่งการผ่านทาง G-Code ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในการศึกษานี้ โดยผู้ใช้สามารถโปรแกรมการทำงานระบบด้วย G-Code ได้ตามต้องการ สามารถตรวจสอบเวลาที่กัดวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมีไปแล้ว สามารถเช็คระยะการกัดวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมีระหว่างกระบวนการได้ สามารถจำลองการเคลื่อนที่ การเจาะ หรือการสร้างรูปทรง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบกัดวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมีแบบ 3 แกน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง