ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : ไลเคนผู้อดทน (41)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ไลเคน;อดทน
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ไลเคน คือ สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหร่ายเป็นสองชีวิตที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน สาหร่ายทำหน้าที่สร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ราช่วยปกป้องสาหร่ายจากอันตรายจากแมลง โดยการสร้างสารเคมีและเส้นใยปกคลุมไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=f0Ns9NmwoTc
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง