ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คำสำคัญ การพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง;พื้นที่น้ำท่วม
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ชุมชน 7 หมู่บ้านบริเวณหนองอึ่ง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยาวนานเนื่องจากเป็นทางน้ำหลากจนพื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเพื่อช่วยเหลือราษฎร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cVCmj5xwzOY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง