ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พระมิ่งขวัญเกษตรกรไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คำสำคัญ เกษตรกรไทย;ข้าว
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ภาพที่เป็นภาพทรงจำแห่งความปลื้มปิติของเกษตรกรไทยก็คือ เหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงสถิตที่สมเด็จพระยุพราช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวลงในแปลงนาที่ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อข้าวที่ทรงหว่านเจริญเติบโตที่จะเก็บเกี่ยวได้ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบำรุงการเกษตรมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนุบำรุงขวัญกำลังใจของราษฎรผู้ทำการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Llg6JH-aFSo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พระมิ่งขวัญเกษตรกรไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง