ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห่วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , กรมชลประทาน
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำห่วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ;การกักเก็บน้ำ
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปี 2560 จังหวัดสกลนคร ต้องประสบพิบัติภัยรุนแรงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัสทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง อ่างเก็บน้ำหลายแห่งชำรุดเสียหายจากปริมาณน้ำที่มากจนล้นคันดิน ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง หนี่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาผาง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระกระแสให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห่วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำจนทำให้เกิดภัยพิบัติอีก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=LfmeUM2CPPQ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห่วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง