ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงด้วยสมุนไพรปลูกผมมะหาด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุขสัณห์ บูราณ
คำสำคัญ สมุนไพรมะหาด;การปลูกผม
หน่วยงาน หมวดอาวุธนำวิถีที่ ๒ กองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ ๔
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สารสกัดจากแก่นมะหาดต้องมี"สีเหลืองท­องอ่อนๆ"เท่านั้น คุณภาพดีที่สุดไม่จำเป็นจะต้องออกโทรทัศน์ทางรายการสุขภา­พเพราะสารสกัดสมุนไพรมะหาดของผมมีสาร "อ๊อกซี่เรสเวอราโทรล" สูงถึง 29.517 mg/100 ml ตรวจด้วยเทคนิค HPLC สูงกว่าผลิตภัณฑ์น้ำใสๆถึง 45 เท่า คุณภาพของเราจึงดีกว่า 100 %
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Z3qEXENJamE
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง