ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คำสำคัญ การพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาค ทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากของพสกนิกรในพื้นที่ห่างไกล และได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงความต้องการของราษฎร โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน และยังขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค จึงทรงเสด็จเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อมูลด้วยพระองค์เอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7P3lDi0lJck
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง