ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
คำสำคัญ โครงการพระราชดำริแกล้งดิน;พืชพรรณ
หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ความสุขของประชาชนเป็นความสุขหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรม ความชื่นพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อทอดพระเนตรต้นข้าวขึ้นงอกงามในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นดินเปรี้ยว เสื่อมโทรมในภาคใต้ ซึ่งผ่านการแก้ไขปัญหาด้วยแนวพระราชดำริแกล้งดิน เปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้างมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเลี้ยงชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=fiPAbip3O-Y
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง