ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงผักปรุงรสโรยข้าวแคลเซียมสูงจากไข่น้ำ (วอลฟ์เฟีย กลอโบซ่า)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกริกชัย ชีระปฏิยุทธ
เจ้าของผลงานร่วม วรภา คงเป็นสุข , สุเมธ ตันตระเธียร
คำสำคัญ วัตถุเจือปนในอาหาร;สารให้กลิ่นรส;แคลเซียม;ไข่น้ำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสำรวจการยอมรับของผู้บริโภคต่อแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโรยข้าวจากไข่น้ำก่อนที่จะทำการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พบว่าร้อยละ 68.0 ของผู้บริโภคให้การยอมรับในแนวคิดผลิตภัณฑ์นี้ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากไข่น้ำอบแห้ง เวลาในการอบแห้งไข่น้ำที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียล พบว่า ปริมาณความชื้นของไข่น้ำอบแห้งเริ่มคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ±0.001 หลังจากอบแห้งเป็นเวลา 7 ชั่วโมง สูตรที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนี้ ไข่น้ำอบแห้ง 50% ปลาป่น 25% งาขาวคั่ว 15% งาดำคั่ว 5% ซีอิ๊ว 3% น้ำตาลทราย 1.3% พริกป่น 0.7% และเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ (น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม) พบว่ามีคาร์โบไฮเดรต 31.57% โปรตีน 29.35% ไขมัน 25.40% ใยอาหาร 8.56% เถ้า 9.98% ความชื้น 3.70% แคลเซียม 589.36 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 583.44 มิลลิกรัม จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผงโรยข้าวพบว่าคะแนนความชอบโดยรวม ความชอบต่อสี ความชอบต่อกลิ่นรส และความชอบต่อเนื้อสัมผัสของผงไข่น้ำอบแห้งปรุงรสที่พัฒนาขึ้นมีค่าสูงกว่าผงสาหร่ายโรยข้าวที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 5 เดือน โดยค่าปัจจุบันสุทธิที่ได้จากการลงทุนเท่ากับ 1,365,736.10 บาท และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนเท่ากับ 43.75%
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/19653/1/krerkchai_ch.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงผักปรุงรสโรยข้าวแคลเซียมสูงจากไข่น้ำ (วอลฟ์เฟีย กลอโบซ่า) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง