ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมชุมชนสู่ผู้ประกอบการการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการสัตว์น้ำในภาคเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล , ดร.บัญชา ทองมี
คำสำคัญ การสร้างความเข้มแข็ง;การผลิตสัตว์น้ำ;ส่งเสริมชุมชนสู่ผู้ประกอบการ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาหารเป็นครัวของโลกได้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวที่เป็นคนในประเทศและนอกประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเชียงใหม่ประมาณ 9.6 ล้านคน สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดคิดเป็นเงินประมาณ 184,132ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ความต้องการอาหารเพื่อรองรับการบริโภคก็มีมากขึ้นตามไปด้วย จากสถิติการบริโภคสัตว์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ 40 ตัน/วัน ศักยภาพการผลิตของจังหวัดเชียงใหม่ 18 ตัน/วัน ส่วนที่ยังขาดต้องนำมาจากจังหวัดใกล้เคียงและภาคกลาง ซึ่งพบปัญหาเรื่องของคุณภาพปลาและการใช้สารเคมี เพื่อคงสภาพความสดของสัตว์น้ำ เนื่องจากในการขนส่งที่ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ขณะเดียวกันแนวโน้มในปัจจุบันพบกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการและให้ความสำคัญกับการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยมีมากขึ้น ดังนั้นความต้องการสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภคก็มีสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมชุมชนสู่ผู้ประกอบการการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการสัตว์น้ำในภาคเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง