ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรมไทย ด้วยแบบจำลอง 3 มิติ เชิงสถาปัตยกรรม วัดไชยวัฒนาราม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สรชัย ชวรางกูร
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ สื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรมไทย;แบบจำลอง 3 มิติเชิงสถาปัตยกรรม;วัดไชยวัฒนาราม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาสื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรมไทย งานวิจัยมีดังนี้ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลมรดกทางสถาปัตยกรรมไทย วัดไชยวัฒนาราม และพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบจำลอง 3 มิติเชิงสถาปัตยกรรม พบว่า สื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรมไทย วัดไชยวัฒนารามในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสื่อวีดิโอที่นำเสนอภาพเคลื่อนไหว แบบจำลอง 3 มิติ เชิงสถาปัตยกรรม ประกอบเสียงบรรยาย ความยาวระหว่าง 5-10 นาที ประกอบด้วย ปรางค์ประธาน ปรางค์บริวาร เมรุทิศและเมรุราย ระเบียงคด พระอุโบสถ เจดีย์ย่อยมุมไม้สิบสอง เจดีย์อื่นๆ กำแพงและซุ้มประตู ส่วนประกอบอื่นๆ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการใช้สื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE/article/view/2095
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาสื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรมไทย ด้วยแบบจำลอง 3 มิติ เชิงสถาปัตยกรรม วัดไชยวัฒนาราม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง