ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจจับขอบภาพเคลื่อนที่โดยใช้อัลกอริทึมไฮบริด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บงการ หอมนาน
คำสำคัญ การตรวจจับขอบภาพ;ภาพเคลื่อนที่;ดัชนีการเรียนรู้;ดัชนีกำลัง;โซเบลแคนนี
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาและสร้างหน่วยตรวจจับขอบภาพเคลื่อนที่ โดยใช้ไฮบริดอัลกอริทึม (Hybrid Algorithm: HA) HA ที่นำเสนอผสมผสาน ด้วยอัลกอริทึมโซเบล (Sobel Algorithm: SA) และอัลกอริทึมแคนนี (Canny Algorithm: CA) และแต่ละอัลกอริทึมจะได้รับการเน้นด้วยดัชนีการเรียนรู้และดัชนี กำลังขอบคมชัดมากที่ตรวจจับได้จาก SA จะถูกเติมด้วยขอบคมชัดน้อยที่ตรวจจับ จาก CA จะให้ภาพของขอบภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ HA ยังมีความยืดหยุ่นกว่า อัลกอริทึมดั้งเดิมเนื่องจากจำนวนของระดับของความอิสระมากกว่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/sutti/upload/article/6oii6xc4rhssgk8.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การตรวจจับขอบภาพเคลื่อนที่โดยใช้อัลกอริทึมไฮบริด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.