ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฟางข้าวผลพลอยได้อันล้ำค่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมศรี ภัทรธรรม
คำสำคัญ ฟางข้าว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะเหลือผลผลิตที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ตกอยู่ในนา ฟางข้าวจึงมีบทบาทในการเกษตรในการนำมาปกคลุมพื้นดิน ซึ่งฟางข้าวจะช่วยรักษาความชื้นในดินและป้องกันการงอก การเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด เมื่อมีการไถกลบฟางข้าวลงในดิน ดินจะร่วนซุย และมีการอุ้มน้ำได้ดี การถ่ายเทอากาศได้สะดวก มีราคาถูก หาง่าย และช่วยลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีส และยังช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=QBANlkh8JKE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ฟางข้าวผลพลอยได้อันล้ำค่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง