ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาผลกระทบของพลาสติกชีวภาพในอาร์ทีเมียหลังจากกระบวนการย่อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย
เจ้าของผลงานร่วม ฑิฆัมพร กรรเจียก, สันติ โพธิ์ศรี
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ, การย่อยสลาย, ความเป็นพิษ, สัตว์ทะเล
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการย่อยสลายของฟิล์มเป่าพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ในสภาวะแวดล้อมทางทะเล โดยพบว่าฟิล์มเป่า PLA เกิดการย่อยสลายได้ในน้ำทะเลในสัปดาห์ที่ 56 เมื่อเทียบกับฟิล์มเป่าชนิด PE ซึ่งไม่เกิดการย่อยสลาย นอกจากนี้ยังพบสภาพความเป็นพิษในอาร์ทีเมียของพลาสติกชนิด PLA และ PE เมื่อผ่านกระบวนการย่อยทางอาหาร โดยความเป็นพิษดังกล่าวได้แก่ อัตราการตาย อัตราการฟักไข่ และความเสียหายของ DNA โดยขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของพลาสติกที่ได้รับของอาร์ทีเมีย
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาผลกระทบของพลาสติกชีวภาพในอาร์ทีเมียหลังจากกระบวนการย่อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง