ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการไล่ การป้องกันการวางไข่ การกำจัดตัวอ่อน ตัวโม่งและตัวเต็มวัยของยุงลายสวน (Aedes albopictus (Skuse)) และยุงก้นปล่อง (Anopheles minimus (Theobald))
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐวิชช์ คชแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.มยุรา สุนย์วีระ
คำสำคัญ น้ำมันหอมระเหย;ยุงลายสวน;ยุงก้นปล่อง
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 10 ชนิด ได้แก่ กระวาน (Amomum krervanh) ข่าเหลือง (Alpinia galanga) ขิงแห้ง (Zingiber mekongense) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria) จันทน์เทศ (Myristica fragrans) ทำมัง (Litsea petiolata) โป๊ยกั๊ก (Illicium verum) ไพล (Zingiber cassumunar) เร่ว (Amomum xanthioides) และอบเชยเทศ (Cinnamomum verum) ใน เอทธิลแอลกฮอล์ ที่ความเข้มข้น 1%, 5% และ 10% ต่อการยับยั้งการวางไข่ ยับยั้งการฟักไข่ การกำจัดลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัยของยุงลายสวน (Aedes albopictus (Skuse)) และยุงก้นปล่อง (Anopheles minimus (Theobald))
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง