ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภาพเนื้อของโคดอย และโคขาวลำพูน เปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา ยอดสร้อย
เจ้าของผลงานร่วม นิราภรณ์ ชัยวัง , เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ , กรวรรณ ศรีงาม , ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล , สัญชัย จตุรสิทธา
คำสำคัญ คุณภาพเนื้อ;โคดอย;โคขาวลำพูน;โคลูกผสมบราห์มัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาคุณภาพเนื้อของโคดอยและโคขาวลำพูน เปรียบเทียบกับเนื้อโคลูกผสมบราห์มันที่เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ อายุเฉลี่ย 4 ปี จำนวน 24 ตัว พบว่าเนื้อสันนอกของโคดอยมีค่าแรงตัดผ่านต่ำที่สุด และปริมาณคอลลาเจนที่ละลายได้สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มันและโคขาวลำพูน นอกจากนี้ปริมาณคอลลาเจนที่ไม่ละลายและคอลลาเจนทั้งหมดของโคดอย มีค่าต่ำกว่าโคลูกผสมบราห์มัน และโคขาวลำพูน และในขณะที่ค่าความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อ และการประเมินทางประสาทสัมผัส มีค่าไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเนื้อโคดอยจึงเป็นเนื้อทางเลือกสำหรับผู้บริโภคได้ เพราะมีความนุ่มสูงกว่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=08O-ANI-012.pdf&id=837&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


คุณภาพเนื้อของโคดอย และโคขาวลำพูน เปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง