ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความนุ่มของเนื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 และไก่กระทง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง
เจ้าของผลงานร่วม อำนวย เลี้ยวธารากุล , อภิรักษ์ เพียรมงคล , โปรดปราน ทาเขียว , สัญชัย จตุรสิทธา
คำสำคัญ การสูญเสียน้ำจากการละลาย;การสูญเสียน้ำจากการประกอบอาหาร;ค่าแรงตัดผ่านของเนื้อ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาด้านความเหนียวนุ่มของกล้ามเนื้อและสะโพกของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 (ไก่ลูกผสม) และไก่กระทง โดยใช้สายพันธุ์ละ 80 ตัว (รวม 240 ตัว) ในการศึกษาคุณภาพเนื้อไก่แบบสุ่มสมบูรณ์ พบว่า ทั้งกล้ามเนื้ออกและสะโพกของไก่ประดู่หางดำและไก่ลูกผสมมีค่าการสูญเสียน้ำจากการละลายมากกว่าไก่กระทง และกล้ามเนื้อสะโพกของไก่ประดู่หางดำมีค่าการสูญเสียน้ำจากการประกอบอาหารมากที่สุด จากการวิเคราะห์ค่าแรงตัดผ่านของเนื้อ พบว่า 1. ทั้งกล้ามเนื้ออกและสะโพกของไก่ประดู่หางดำและไก่ลูกผสมมีค่าแรงตัดผ่านเนื้อมากกว่าไก่กระทง สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณคอลลาเจน 2. ในกล้ามเนื้ออกของไก่ประดู่หางดำ มีปริมาณคอลลาเจนที่ละลายได้มากที่สุดเช่นเดียวกับในกล้ามเนื้อสะโพก 3. ไก่ประดู่หางดำมีปริมาณคอลลาเจนที่ละลายได้ คอลลาเจนที่ไม่ละลาย และคอลลาเจนทั้งหมดมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=04O-ANI-011.pdf&id=833&keeptrack=21
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความนุ่มของเนื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 และไก่กระทง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง