ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมี่ยมที่พัฒนาจากข้าวสีเข้มอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา มหาธีรานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ภูมน สุขวงศ์ , อนุสรณ์ ลังกาพินธ์ , สุขจิตต์ กังวานคุณากร
คำสำคัญ ข้าวสีเข้ม;ข้าวอินทรีย์;สารสกัดออกฤทธ์เชิงหน้าที่;แอนโทไซยานิน;อาหารเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เพื่อจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยด้านเคมีของสารออกฤทธิ์เชิงสุขภาพในข้าวสีเข้มและวิธีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตลอดจนฤทธิ์ทางชีวภาพในด้านการแพทย์ สู่เกษตรกรในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมี่ยมที่พัฒนาจากข้าวสีเข้มอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง