ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกสตรอเบอรี่ปลอดเชื้อไวรัส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
คำสำคัญ การปลูกสตรอเบอรี่
หน่วยงาน สถานีวิจัยดอยปุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สตรอเบอรี่เป็นไม้ผลที่มีรสชาติอร่อย และมีสารต้านอนุมูลอิสระและกรดฟอริกช่วยบำรุงสมองและกระดูก มีการปลูกมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เลย เพชรบูรณ์ เป็นต้นการปลูกสตรอเบอรี่เพื่อรับประทานสดและการค้าเช่น พันธุ์พระราชทานเบอร์ 50 20 70 ยังปลูกเพื่อการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม เช่น พันธุ์พระราชทานเบอร์ 13 16 72 เป็นต้น ที่สถานีวิจัยดอยปุย ศึกษาการผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่ที่มีคุณภาพ โดยขยายต้นพันธุ์ปลอดโรคที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และศึกษาการผลิตต้นไหลคุณภาพดีที่ผ่านการรับรองภายในโรงเรือนกันแมลงแบบไหลลอยฟ้า พัฒนาการผลิตต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคในเชิงการค้า ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/tree_fruit/strawber.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปลูกสตรอเบอรี่ปลอดเชื้อไวรัส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง