ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวโดยการแปรรูปเป็นส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประชุม คำพุฒ
คำสำคัญ การเพิ่มมูลค่า;ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว;วัสดุก่อสร้าง;คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น;มอก.827-2531
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ใช้ขยะพลาสติกจากทะเลไทย คือ ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก และฉลากฟิล์มหด มาบดย่อย เป็นส่วนผสมในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ใช้ปูนซีเมนต์กับน้ำเป็นสารเชื่อมประสาน ใช้หินฝุ่นหินปูนเป็นมวลรวม ขึ้นรูปด้วยวิธีการเทหล่อในที่ ได้เป็นคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ที่มีสมบัติต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.827-2531 รับแรงได้ดี มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน และขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง