ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Potential of Selected Kaempferia Extracts as UV Protecting and Antioxidant Agents in Sunscreen
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Jukreera Panyakaew
เจ้าของผลงานร่วม Asst. Prof. Pitchaya Mungkornasawakul
คำสำคัญ Kaempferia extract;Flavokawain B;UV protective;Antioxidant;Sunscreen
หน่วยงาน Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย avobenzone. Therefore, flavokawain B has great potential to act as a novel active ingredient in natural sunscreen.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง