ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงด้วยวิธีแขวนแบบแพเชือกเดี่ยว และแพเชือกถัก บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์ , สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คำสำคัญ หอยแมลงภู่;ผลผลิตขั้นต้น;คลอโรฟิลล์ เอ;อัตราส่วนโดยโมลของคาร์บอนต่อไนโตรเจน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเติบโตของหอยแมลงภู่ขึ้นกับอาหารที่มากับมวลน้ำ และการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การบังกันของแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ มีผลต่อปริมาณอาหารและการเติบโตของหอยแมลงภู่ โดยพบว่า หอยแมลงภู่ในแพเชือกเดี่ยวที่อยู่ในตำแหน่งที่มวลน้ำไหลผ่านเข้ามาก่อนที่จะไหลไปสู่แพเชือกถักมีการเติบโตของหอยมากกว่าหอยแมลงภู่ในแพเชือกถัก เช่นเดียวกับปริมาณอาหารที่มากับมวลน้ำพบว่า แพเชือกเดี่ยวมีปริมาณอาหารมากกว่าแพเชือกถัก ซึ่งได้แก่ ปริมาณผลผลิตขั้นต้น คลอโรฟิลล์ เอ และอัตราส่วน โดยโมลของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (ตารางที่ 1) และการศึกษาครั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่า ทิศทางกระแสน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญ มีผลต่อการเติบโตของหอยแมลงภู่มากกว่ารูปแบบการเลี้ยง และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งไม่ถูกควบคุมและแยกออกไปจากการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นหากมีการศึกษาต่อไปในอนาคตควรคำนึง ถึงทิศทางกระแสน้ำที่นำมาซึ่งอาหารของหอยแมลงภู่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/sci/article/view/826
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงด้วยวิธีแขวนแบบแพเชือกเดี่ยว และแพเชือกถัก บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง