ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวนยุคใหม่ปลูกผักพร้อมกับกับเลี้ยงปลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กมล เลิศรัตน์
คำสำคัญ พืชสวนยุคใหม่;ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา;การเกษตรผสมผสาน
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิพระดาบส
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สวนผักยุคใหม่ปลูกได้แม้มีพื้นที่เพียง 1 ตารางเมตร ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น คอนโด ด้วยต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่ไม่มากโดยหลักการสำคัญคือการเลือกปลูกผัก และเลี้ยงปลา ที่เราทานในชีวิตประจำวัน การทำสวนครัวยุคใหม่ ด้วยการใช้วิธีปลูกผักร่วม กับเลี้ยงปลาที่มีชื่อ อะควาโพนิค (Aquaponics)เป็นวิธีการผลิตแบบยั่งยืนที่ผสมผสานการผลิตอาหาร 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน คือ การเลี้ยงปลา (Aquaculture) และการปลูกพืชในน้ำแบบไร้ดิน (Hydroponic) การเลี้ยงปลาและการปลูกพืชแบบไร้ดินที่มีธาตุอาหารและน้ำจากการเลี้ยงปลาอย่างหมุนเวียนเพื่อปลูกผักปลอดภัยปัจจุบันมีการใช้อะควาโพนิคผลิตผักสำหรับบริโภคในครัวเรือนและเป็นการค้าในหลายประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=01%20Kamol1.pdf&id=1707&keeptrack=8
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • สัตว์เลี้ยง
Creative Commons License


สวนยุคใหม่ปลูกผักพร้อมกับกับเลี้ยงปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง