ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากใบมะรุม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชพล พะวงศ์รัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ผกามาศ แดงชอบกิจ , จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล
คำสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์;เครื่องดื่มสมุนไพร;ใบมะรุม
หน่วยงาน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของใบมะรุม:เก็กฮวย ในอัตราส่วน 1:1.5 โดยน้ำหนัก ซึ่งอุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าการต้านอนุมูลอิสระ (p< 0.05) แต่ปริมาณจุลินทรีย์ ที่ตรวจพบมีค่าเกินมาตรฐานที่ สมอ. กำหนดไว้ ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.crdc.kmutt.ac.th/Data%202014/CRDC8/data/277-280.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากใบมะรุม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง