ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบบัวแผ่นทอดกรอบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม อินทิรา ลิจันทร์พร , นันท์ชนก นันทะไชย
คำสำคัญ ใบบัว;ผักแผ่น;แผ่นทอดกรอบ
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบบัวแผ่นโดยใช้อัตราส่วน ใบบัวลวก:น้ำ 1.00:2.50, 1.00:3.00 และ 1:00:3.50 และปรุงรสด้วยแป้งมันสำปะหลัง น้ำตาลทราย เกลือป่น ซีอิ๊วขาว พริกป่น และพริกไทย ร้อยละ 16, 1.2, 0.2, 0.2, 0.2 และ 0.1%(w/v) ตามลำดับ นำส่วนผสมไปขึ้นรูปและอบแห้งก่อนนำไปทอด ใบบัวแผ่นมีลักษณะเป็นแผ่นสีเขียว ความหนา 0.25 มิลลิเมตร และค่าปริมาณน้ำอิสระ เท่ากับ 0.32 ปริมาณความชื้น ไขมัน เส้นใย โปรตีน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต มีค่าเท่ากับ 2.2, 29.39, 8.14, 2.41 และ 53.66% ตามลำดับ ไม่พบจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา อัตราส่วนปริมาณใบบัว:น้ำ 1.00:3.00 ได้รับคะแนนความชอบรวมในระดับปานกลาง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.crdc.kmutt.ac.th/Data%202018/CRDC11/data/657-660.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบบัวแผ่นทอดกรอบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง