ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นโซล่าเซลล์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประจักษ์ ฟักขาว, สมนึก ทากุล
คำสำคัญ เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นโซล่าเซลล์
หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ 210 วัตต์ เพื่อทดสอบหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) รวมถึงวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนสอดคล้องกับนโยบายตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cAbqoSEyVi8
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นโซล่าเซลล์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง