ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เตาชีวมวล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. สมมาส แก้วล้วน
คำสำคัญ เตาชีวมวล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย วิศวกรรมเครื่องกล ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ลงชุมชน สาธิต เตาชีวมวล เผาเศษไม้ กิ่งไม้ ท่อนไม้ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อน ในการเผาถ่านเตาชีวมวลออกแบบช่องเติมอากาศ ทั้งในส่วนห้องเผาไหม้ และ เติมอากาศ ส่วนห้องเผาควัน ณ ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน เปร็ดใน จ.ตราด หมู่บ้านป่าชายเลน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=l_pN-evZVUo
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง