ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น้องนุช สารภี
เจ้าของผลงานร่วม ยุพเยาว์ โตคีรี , ปิยรัตน์ มีแก้ว , ชัยพันธุ์ สารภี
คำสำคัญ การทำยางก้อนถ้วย;เพิ่มมูลค่าผลผลิต;อย่างยั่งยืน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย แนวทางการทำตลาดยางก้อนถ้วยนั้น เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มดำเนินงานตลาดยางท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งหากยางก้อนถ้วยมีคุณภาพที่ดี ได้คุณภาพ เกษตรกรสามารถต่อรองราคาในการรับซื้อได้ หากตลาดยางท้องถิ่นกลุ่มนั้นทำยางก้อนถ้วยได้มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว ก็สามารถที่จะประมูลได้ในราคาที่สูงกว่าแหล่งอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะมีพ่อค้าที่รับซื้อจากจากกลุ่มต่าง ๆ เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวดจำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมละหานทรายจำกัด เป็นต้น มารับซื้อยางจากตลาดยางท้องถิ่นเพื่อนำไปขายยังโรงงานต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง