ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบฐานข้อมูล กุญแจความสำเร็จของการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล
คำสำคัญ ระบบฐานข้อมูล;การศึกษา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การใช้ฐานข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การจะทำอะไรให้สำเร็จได้ขึ้นอยู่กับตัวข้อมูล ที่ผ่านมาการปฏิรูปไม่สำเร็จเพราะว่าไม่มีข้อมูลจริง แต่ใช้ความรู้สึกแทนข้อมูล และในบางเรื่องมีข้อมูลแต่ใช้ข้อมูลไม่เป็น ฉะนั้นการใช้ข้อมูลต้องใช้ให้เป็น อีกทั้งการทำงานต้องควบคู่ไปกับการวิจัย ควบคู่กับงานสี่เรื่องหลัก ควรใช้ข้อมูลในการวางยุทธศาสตร์ ไม่ควรใช้ความรู้สึก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Py7jNTuXA8k
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาทั่วไป
Creative Commons License


ระบบฐานข้อมูล กุญแจความสำเร็จของการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง