ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Beauty Blogger : ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิตนา ฐานิตธนกร
เจ้าของผลงานร่วม ปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง
คำสำคัญ บล็อก;นักเขียนบล็อก;ผู้ทรงอิทธิพล;ผู้บริโภคบนโลกออนไลน์
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปัจจุบันบล็อก (Blog) ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ง (Social network)ได้กลายมาเป็นสื่อการตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และนักเขียนบล็อก (Blogger) มืออาชีพต่างได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ รวมถึงสินค้าทางด้านความสวยความงาม และโดยส่วนใหญ่นักเขียนบล็อกทางด้านความงาม (Beauty blogger)ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ติดตามอ่านผลงาน และความเชื่อถือนั้นจะทำให้นักเขียนบล็อกทางด้านความงามกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ บล็อกจึงถูกนำใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความงาม เนื่องจากเป็นการทำการตลาดที่ต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพที่สามารถโปรโมทสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้างรวมทั้งเป็นช่องทางในการร่วมสร้างและร่วมแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆทั้งจากผู้บริโภคถึงผู้บริโภค หรือจากผู้บริโภคถึงผู้ผลิตโดยตรง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/14lzld6v68aosgc.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


Beauty Blogger : ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.