ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าวสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์ , นางอำไพพิศ บุนนาค , นางสาวปรานี ต๊ะวิไล , นางสาวยุวนา ไขว้พันธ์
คำสำคัญ การ์ตูน;เด็กออทิสติก
หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การ์ตูนแอนิเมชั่นชุดกลุ่มเด็กพิเศษที่มีต่อภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่องเด็กออทิสติก น้อง ภู เด็กชายวัย8 ขวบ อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2มักแสดงพฤติกรรมแปลกๆอยู่เสมอชอบเขย่งเท้า ชอบนั่งคนเดียวไม่ค่อยพูดกับใครที่สำคัญไม่มีเพื่อนสนิทเวลาเรียนหนังสือครูให้นั่งหน้าสุดเวลาครูถามเขาจะตอบไม่เหมือนใคร ฉะนั้นการวัดพฤติกรรมเนื่องจากเด็กที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารการเรียนการสอนจึงควรใช้ภาพถ่ายมาช่วยเป็นส่วนใหญ่เช่นการทำตารางสอนเป็นภาพหรือจัดกิจกรรมที่มีสื่อเป็นภาพจะชวนให้เด็กเข้าใจความหมายได้มากกว่าการอธิบายด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว ควรเตือนให้เด็กทำพฤติกรรมที่ถูกต้องพยายามให้สื่อสารด้วยคำพูดมากกว่าการชี้บอก จัดกิจกรรมการสอนเสริมนอกเวลาเรียนเนื่องจากเด็กไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในชั้นเรียนพร้อมกันกับเด็กคนอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JuzjP3mMR2k
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง