ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยแบแล จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล
คำสำคัญ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล
หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล เป็นอีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2545 โดยการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล โครงการที่ได้รับการตอบรับจากราษฎรจาก คือ โครงการนาแลกป่า จากการทำไร่เลื่อนลอยหรือไร่หมุนเวียนมาแลกกับนาที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแลสร้างขึ้น ซึ่งทำให้ปัจจุบันในหลายหมู่บ้านมีข้าวเพียงพอบริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TRYPLcxX4J0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยแบแล จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง