ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา : โรงโคนมจิตรลดา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนารีย์ แสงพลอย
เจ้าของผลงานร่วม กันต์กมล แก่นเมื่อง
คำสำคัญ ศาสตร์พระราชา;เศรษฐกิจพอเพียง;โรงโคนมจิตรลดา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสร้างจิตสำนึก ในหัวข้อเรื่องศาสตร์ของพระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ พระราชทานโครงการเพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา ซึ่งก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มากมาย กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญก็คือ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา : โรงโคนมจิตรลดา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ZP1hC8CpJ78
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา : โรงโคนมจิตรลดา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง