ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตามรอยพระราชดําริ : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบางขอม จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ARiP Official Channel
เจ้าของผลงานร่วม มูลนิธิชัยพัฒนา
คำสำคัญ มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบางขอม;การพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน ARiP Official Channel
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบางขอม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการผลิตข้าวพันธุ์ดีเพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร และจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรแบบก้าวหน้าทั้งก่อนและหลังการปลูกข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ในตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=PgaxSxD5Bu0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ตามรอยพระราชดําริ : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบางขอม จ.ฉะเชิงเทรา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง