ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการสาธิต "ทฤษฎีใหม่" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของผลงานร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้รับที่ดินที่ราษฎร น้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พื้นที่ทั้งสิ้น 32 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ทรงมีพระราชดำรัสถึงที่ดินแปลงนี้ ความตอนหนึ่งว่า “มีคนเอาที่มาให้อยู่อำเภอปักธงชัย...บอกว่าทำอะไรก็ได้... จึงจะทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ ในที่ที่เหลือส่วนหนึ่งจะทำการเพาะปลูกแบบชาวบ้าน แบบไม่ได้ส่งเสริมหมายความว่าใช้น้ำฝน ใช้ธรรมชาติ แต่อีกส่วนหนึ่งจะทำแบบทฤษฎีใหม่ที่ขุดสระ และแบ่งเป็นส่วนที่จะปลูกข้าว ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกพืชสวน”
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_g4ZrUhvFrA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการสาธิต "ทฤษฎีใหม่" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง