ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จากแกงส้มสู่น้ำแกงส้ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรพงษ์ อัศวเกศมณี
คำสำคัญ แกงส้ม;จากแกงส้มสู่น้ำแกงส้ม;รีทอร์ตเพาช์
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย แกงส้มปักษ์ใต้ถือเป็นอาหารยอดนิยมที่ไม่ใช่แค่คนใต้เท่านั้น แต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยทุกภาค เสน่ห์ของแกงส้มปักษ์ใต้มีรสชาติจัดจ้านทั้งเผ็ดทั้งร้อนกินแล้วกระชุ่มกระชวย มีเรี่ยวมีแรงมหาศาล การผลิตน้ำแกงส้มบรรจุถุงเพาช์เพื่อให้ได้น้ำแกงส้มปักษ์ใต้ปรุงโดยชาวใต้และมีอายุการรับประทานได้นานพอ กระบวนการบรรจุถุงใช้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส เนื่องจากแกงส้มมีความเป็นกรดสูง (ต่ำกว่า 4.6) จึงไม่ต้องใช้ความร้อนสูงมากนักคาดว่าจะเก็บรักษาได้ 6 เดือน ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แกงส้มบรรจุถุงเพาช์ เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ แล้ว นักวิจัยจะได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดแก่กลุ่มฯ ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


จากแกงส้มสู่น้ำแกงส้ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง